Ελληνικά
English
Turkish


Σύγχρονος Επιστημονικός Εξοπλισμός


   Shockwave (Τενοντίτιδες, Ασβεστοποιήσεις)

        
MASTERPULS® MP100Εφαρμοστής Χειρός V-ACTORGymna ShockMaster

        


   Πελματογράφημα: κινητική ανάλυση στάσης και βάδισης - κατασκευή
        ανατομικού πέλματος

   Laser Υψηλής Ενέργειας K Laser Q4

        


   Ραδιοσυχνότητες by Indiba Activ

        


   Θεραπευτική Άσκηση με Υδραυλικο-Ηλεκτρικά Μηχανήματα

        

Indiba Activ Specialist